Bidens generalkirurg om hvordan man takler vaksinasjonsnøling

Bidens generalkirurg om hvordan man takler vaksinasjonsnøling

Generalkirurg Dr. Vivek Murthy. Kreditt: USAs senat

Det er en fortelling om to pandemier. I noen deler av landet åpner lokalsamfunn seg og sier at det er på tide å komme tilbake til det normale. I andre lommer av landet, infeksjonstall og sykehusinnleggelser kryper opp igjen -og noen steder, som f.eks Los Angeles County, har flyttet for å gjeninnføre maskemandater , selv for vaksinerte.

Nøkkelfaktoren i pandemiresponsen i mange lokalsamfunn er det lokale vaksinasjonsnivået, med utsiktene er svært forskjellige for vaksinerte og uvaksinerte mennesker .Men selv om helsearbeidere tar til orde for utbredt vaksinasjon, feilinformasjon og desinformasjon fraråder noen sårbare mennesker fra å ta vaksinen .Dr. Vivek Murthy, kirurggeneral i USA , slutter seg til Ira for å snakke om vaksinenøling, USAs respons på pandemien, forberedelse til folkehelse på global skala og post-pandemiske folkehelseprioriteringer.


Videre lesning