Bringer 'Genius' til TV

Bringer 'Genius' til TV

Albert Einstein og hans andre kone Elsa Einstein. Kreditt: [Public Domain], via Library of Congress I 2007 endret forfatter Walter Isaacson måten vi føler på Albert Einstein med sin bok Einstein: Hans liv og univers . Den banebrytende biografien ble hyllet for sin omfattende skildring av den elskede, rotete-hårede faren til moderne fysikk. 'Jeg ønsket å veve sammen personligheten, det personlige livet, den politiske tanken og vitenskapen, sa Isaacson til Ira i et intervju fra det året. Når han så på Einstein gjennom hver av disse linsene, sa han, 'du ser en vilje til å utfordre autoritet og være ikke-konform.Nå blir Isaacson med Ira for å diskutere hvordan det var å bringe karakteren til Einstein til live på den lille skjermen for sesong 1 av National Geographics manusserie Geni .

[ Hundre år med generell relativitet. ]