Pittsburgh's Bridge Collapse setter søkelyset på Amerikas infrastrukturproblemer

Pittsburgh's Bridge Collapse setter søkelyset på Amerikas infrastrukturproblemer

Den kollapsede Forbes Avenue Bridge i Pittsburgh om morgenen 28. januar 2022. Kreditt: City of Pittsburgh

Vår moderne verden består av infrastruktur: Veier, bygninger og broer spiller alle en stor rolle for mange menneskers daglige liv. Hvis disse strukturene gjør jobben sin godt, tenker vi ikke så mye på dem. Det vil si inntil infrastruktur svikter.

Brokollapser er spesielt skummelt, som den strukturelle svikten i Pittsburgh, Pennsylvania forrige måned . Disse hendelsene er sjokkerende, og får folk til å lure på hvordan dette kunne få lov til å skje. Men ser på tallene, er det faktisk overraskende at det ikke er flere feil.Ifølge American Road and Transportation Builders Association, en tredjedel av broer i Amerika har behov for reparasjoner eller utskifting . Dessuten anses syv prosent av landets broer som «strukturelt mangelfulle». Og problemet kan akselerere: Større kjøretøy, mer trafikk og klimaendringer gir større belastning på broer som allerede trenger regelmessig vedlikehold.

Med gjestevert John Dankosky for å snakke om ingeniørsjargongen rundt broinfrastruktur og nye måter å bygge mer spenstige strukturer på, er Abbie Liel, professor i sivil-, miljø- og arkitekturteknikk ved University of Colorado i Boulder.