Plastisk kirurgi, født i skyttergravene

Plastisk kirurgi, født i skyttergravene

Uttrykket 'plastisk kirurgi' kan fremkalle forskjellige konnotasjoner for forskjellige mennesker. For mange er det som fremtrylles en prosedyre gjort for kosmetiske formål, noe som sannsynligvis ikke anses som medisinsk nødvendig, og sannsynligvis ikke dekkes av forsikring.

Men plastisk kirurgis historie går tilbake til en tid hvor ansiktsrekonstruksjon ofte var et spørsmål om liv og død. Praksisen startet på de grove, europeiske slagmarkene under første verdenskrig, hvor kirurger og sykepleiere måtte lære raskt for å fikse de ofte forferdelige ansiktsskadene som ble påført i kamp. For mennene med disse skadene var de innovative, ofte traumatiske prosedyrene livsendrende.Uansett årsak, er beslutningen om å ta plastisk kirurgi veldig personlig, og reflekterer et ønske om å endre noe med utseendet. Første verdenskrigs historie om plastisk kirurgi, og hvordan den satte scenen for dagens bruk, er temaet for den nye boken The Facemaker: A Visionary Surgeon's Battle to Mend the Disfigured Soldiers of First World War , skrevet av medisinsk historiker og forfatter Lindsey Fitzharris. Lindsey blir med gjestevert John Dankosky fra Washington, D.C.

Les et utdrag av The Facemaker: A Visionary Surgeon's Battle to Mend the Disfigured Soldiers of First World War av Lindsey Fitzharris.