Revisiting The Debunked Theory of Spontaneous Generation

Revisiting The Debunked Theory of Spontaneous Generation

Albert Edelfelts maleri av Louis Pasteur som utfører et eksperiment i laboratoriet sitt. Kreditt: Public Domain/Wikimedia Commons

'Spontan generasjon' var ideen om at levende organismer kan oppstå fra ikke-levende materie. På slutten av 1800-tallet, i et oppgjør mellom kjemikeren Louis Pasteur og biologen Felix Pouchet satt opp av det franske vitenskapsakademiet, kom Pasteur som kjent opp med et eksperiment som avkreftet teorien. Han viste at når du koker en infusjon for å drepe alt inni og ikke lar noen partikler komme inn i den, vil ikke liv spontant dukke opp inni. Eksperimentene hans har blitt ansett som en seier for vitenskapen - men de var ikke uten kontrovers.

I dette intervjuet, Uoppdagede Elah Feder, Ira Flatow og historikeren James Strick snakker om hva forskerne på Pasteurs tid egentlig syntes om eksperimentet hans, rollen den katolske kirken spilte i å stenge ned «spontan generasjon», og hvorfor selv Darwin gjorde sitt beste for å unngå temaet.
Videre lesning: