Våpenvold er et folkehelseproblem

Våpenvold er et folkehelseproblem

Kreditt: Shutterstock

Som illustrert av skoleskyting i Uvalde, Texas denne uken er våpenvold et gjennomgående problem i USA. Hele Science Friday-teamet kondolerer til alle som er berørt av denne tragedien.

En grunn til at våpenvold er så vanskelig å forstå, er at det i lang tid var en føderal frysing av finansiering av våpenvoldsforskning. Det var på grunn av «Dickey-tillegg» som ble innført i 1996. Denne regelen hindret Centers for Disease Control and Prevention fra å bruke midler til å finansiere forskning på våpenvold, med begrunnelsen at forskning på dette området ville «forfekte eller fremme våpenkontroll».Den føderale omnibusutgiftsregningen for 2020 gjeninnførte finansieringen av denne forskningen for første gang på mer enn 20 år, og åpnet for forskning på våpenvold. Dette kommer i en tid hvor helsepersonell, inkludert barneleger og epidemiologer, har hevet stemmen for å si at våpenvold er et folkehelseproblem. Skytevåpenrelatert skade er nå den ledende dødsårsaken for barn og unge i USA.

Sammen med gjestevert John Dankosky for å diskutere våpenvold som et folkehelseproblem er Roxanne Khamsi, vitenskapsforfatter basert i Montreal, Quebec.